BEMO – Quản lý phương tiện đi lại

Kiểm tra hiệu quả việc sử dụng tài nguyên

Phương pháp kiểm soát thiết bị chặt chẽ
 • Tối ưu chi phí

  Theo dõi tình hình sử dụng, lên kế hoạch sử dụng một cách hợp lý.

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng

  Quản lý chi tiết số công tơ mét của phương tiện, đồng thời lên kế hoạch bảo dưỡng tài sản.

 • Báo cáo linh hoạt

  Linh hoạt tùy chỉnh các báo cáo phân tích theo yêu cầu cấp quản lý.

BEMO – Quản lý phòng họp

Nâng cao chất lượng cuộc họp

Quản lí phòng họp hiệu quả
 • Tối ưu chất lượng

  Dễ dàng đặt lịch sử dụng phòng họp với đầy đủ thông tin, mục tiêu, hành động, người tham gia mang đến cuộc họp chất lượng nhất.

 • Phân bổ hợp lý

  Sử dụng tối ưu phòng họp của doanh nghiệp.

 • Hỗ trợ nhân viên hiệu quả

  Tích hợp với lịch cá nhân và hỗ trợ nhắc nhở các thông tin về cuộc họp cho các thành viên tham gia.

 • Chia sẻ nhanh chóng

  Tạo ghi chú và chia sẻ ghi chú với các thành viên tham gia.

BEMO – Quản lý sự kiện

Lan tỏa thông điệp và kết nối nhân viên

Phần mềm quản lí sự kiện trong doanh nghiệp
 • Lưu trữ nhanh chóng

  Lưu trữ và trình bày tin tức khoa học, rõ ràng.

 • Thông tin rõ ràng

  Tạo ra dòng chảy thông tin, truyển tải thông điệp và văn hoá doanh nghiệp đến từng nhân viên.

 • Lan toả và gắn kết

  Mạng lưới lan toả các giá trị quan trọng của công ty, từ đó gắn kết nhân viên với sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp.

 • Giao diện đồng nhất

  Giao diện đồng nhất, hỗ trợ tối ưu hoạt động truyền tải thông điệp quan trọng.

 • Tham gia đóng góp ý kiến dễ dàng

  Nhân viên cùng tham gia đóng góp và chia sẻ các giá trị của doanh nghiệp.

BEMO - Thảo luận

Dễ dàng trao đổi trong nội bộ

Phần mềm quản trị doanh nghiệp
 • Trao đổi dễ dàng

  Đa dạng cách thức trao đổi từ chat, tin nhắn thoại đến cuộc gọi video.

 • Tìm kiếm nhanh chóng

  Dễ dàng tìm kiếm thông tin trao đổi quan trọng qua tính năng tìm kiếm bằng từ khoá.

BEMO – Quản lý bữa ăn

Dễ dàng quản lý nhà cung cấp, đặt bữa ăn tiện lợi

Quản lí cơm trưa trong doanh nghiệp
 • Đặt bữa ăn tiện lợi

  Nhân viên có thể đặt bữa ăn tiện lợi, đảm bảo chất lượng với thực đơn đa dạng.

 • Tích hợp phù hợp

  Có thể tích hợp để tính lương phù hợp với chế độ phúc lợi của doanh nghiệp.

 • Tích hợp quản lý

  Tích hợp quản lý nhà cung cấp thức ăn uy tín.

BEMO - Người bạn đồng hành

Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Liên hệ