1. Phân loại nội dung cập nhật phần mềm Bemo Cloud

 

 

Loại cập nhật

 

Mô tả bao gồm

Trạng thái sử dụng của khách hàng khi nâng cấp 

Quy định thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật tính

năng mới

 

 

Tính năng mới được hiểu như sau:

 

– Một tính năng hoàn

toán mới.

 

– Các tính năng cũ

được chỉnh sửa, nâng cấp có sự thay đổi logic lớn có thể thay đổi hành vi sử dụng hoặc phạm vi áp dụng của khách hàng.

 

 

 

 

 

Tạm dừng không đáng kể hoặc vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong lúc nâng cấp. Phụ thuộc vào nội dung nâng cấp có thể yêu cầu user đăng nhập lại hay không.

– Thông báo lần 1 trước 10-20 ngày cho KH, bộ phận liên quan căn cứ theo kế hoạch, timeline phát triển sản phẩm.

– Thông báo lần 2 trước 2 ngày cho KH để nhắc nhở việc chuẩn bị.

 

– Thông báo lần 3

trước 24h cho KH.

 

– Thông báo lần 4 cập nhật thành công cho KH nếu có.

 

 

 

 

Cập nhật sửa lỗi,

tính năng nhỏ

– Các bản cập nhật vá lỗi cho phần mềm.

– Các tính năng nhỏ

thay đổi giao diện hay tiện ích cho người dùng mà không làm ảnh hưởng đến logic sử dụng.

 

 

 

Tạm dừng không đáng kể hoặc vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong lúc nâng cấp.

– Thông báo cho KH cụ thể qua đội TK và CSKH nếu là trường hợp vá lỗi cụ thể.

 

– Đối với các thay đổi mới quan trọng có thể thông báo cho KH về nội dung cập nhật.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật server

– Di chuyển hay cập nhật khách hàng sang server khác.

 

– Nâng cấp, bảo trì phần cứng bắt buộc phải tạm dừng server.

 

– Server tạm dừng do lịch bảo trì, sự cố được báo trước từ phía nhà cung cấp Cloud.

 

 

 

 

 

Tạm dừng, tùy thuộc vào thời gian đã thông báo. Thời gian trung bình từ 20 phút đến 1h.

– Thông báo trước 24h cho KH hoặc sớm hơn khi có lịch cụ thể nếu là thay đổi xuất phát từ nhà cung cấp dịch vụ máy chủ.

 

– Thông báo trước 30 phút cho KH trước thời gian tiến hành nâng cấp.

 

2. Quy trình cập nhật tính năng mới

 

Tên bước

 

Mô tả

Người thực hiện 

Thời gian thực hiện

 

Lên kế hoạch nâng cấp

 

 

Bước 1

 

 

Lên kế hoạch tháng cho việc nâng cấp phần mềm

 

CEO

 

Marketing PTSP

 

 

Từ ngày 24 tới ngày 27 của

tháng trước đó

 

Bước 2

Thông báo kế hoạch nâng cấp phần mềm của tháng cho Khách hàng và toàn công ty 

Marketing

 

Từ ngày 28 tới ngày 29 của

tháng trước đó

 

 

Nâng cấp phần mềm

 

 

Bước 3

 

 

 

Thông báo cho khách hàng

 

 

 

Marketing

Lần 1: Trước 3 ngày

 

Lần 2: Trước 24h

 

Lần 3: Sau khi cập nhật thành công

 

 

Bước 4

 

 

Thông báo nội bộ và Website

 

 

PTSP

Thông báo nội bộ: Trước 24h

 

Thông báo trên Webiste:

Trước 3 ngày

 

Bước 5

 

Cập nhật Guide line và FAQ

 

PTSP

Cập nhật hướng dẫn sử dụng:

Trước 24h

Chú ý:

● Thời gian cập nhật sẽ ưu tiên tuyệt đối vào tối các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần.

● Sau khi cập nhật có thể vẫn còn sót Bug, Bemo Cloud sẽ ưu tiên và fix lỗi ngay tức thì.